Hitro iskanje po modelu tiskalnika
 

Servis in prodaja rabljenih, obnovljenih in novih kopirnih strojev Canon

NAGRADNA IGRA FOTO SESTAVLJANKA

16.09.2022

Pravila in pogoji nagradne igre


1. Organizator in izvajalec nagradne igre je Birotech, Mitrovič Nedeljko s.p., Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Organizator).


Facebook Inc. ne sodeluje v nagradni igri in za njeno izvedbo v nobenem primeru ne odgovarja. / Acknowledgement that the promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by, or associated with, Facebook.


2. Potek nagradne igre


Nagradna igra poteka na Facebook strani Birotech - Fotokopirnica Murgle in na Instagram profilu kopirnicamurgle od 16.09.2022 do vključno 27. 09. 2022.


3. Sodelovanje v nagradni igri


Za sodelovanje sodelujoči všečkajo in komentirajo objavo na Facebooku ali Instagramu. V nagradni igri se udeleženec strinja s temi pravili in pogoji nagradne igre.


Nakup pri organizatorju ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.


4. Nagrada


Nagrada je tisk na puzzle v velikosti 24 x 36 cm (252 delcev) v vrednosti 20,00 € .


5. Nagrajenec


Nagrajenec bo določen z naključnim žrebom, v katerem sodelujejo vsi sodelujoči, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje. Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča. Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini, kakor tudi ni možen prenos nagrade na drugo osebo, kot je bila izbrana. Nagrajencem bo navodila o izbiri in prevzemu nagrade organizator posredoval sporočilo preko socialnega omrežja Facebook ali Instagram. V primeru, da nagrajenec ne prevzame nagrade, je organizator ni dolžan podeliti drugemu udeležencu.


Glavno žrebanje bo potekalo 28.09. 2022. Nagrajenec bo objavljen na Facebook strani Birotech - Fotokopirnica Murgle in pod komentarji objave.


6. Varovanje podatkov


Organizator nagradne igre se zavezuje, da osebnih podatkov sodelujočih, zbranih v tej nagradni igri, ne bo posredoval tretjim osebam in jih bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in v skladu s Splošno Evropsko uredbo o varovanju podatkov (GDPR).


 


7. Plačilo davkov


Akontacije dohodnine ni potrebno odvesti, kadar je nagrada vredna manj kot 42 EUR (3. odstavek 108. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2)).


Za nagrade, ki presegajo skupno vrednost 42 EUR, so nagrajenci dolžni organizatorju nagradne igre posredovati podatke o svoji davčni številki in davčni izpostavi. V primeru, da nagrajenec zahtevanih podatkov v določenem roku ne posreduje, izgubi pravico do nagrade.

Nagrajencem se vrednost nagrade nad 42 EUR všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine. Dobitek v nagradni igri, ki presega vrednost 42 EUR, se v skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) obdavči po stopnji 25 % od vrednosti dobitka, povečanega s koeficientom davčnega odtegljaja. Izračun in akontacijo dohodnine opravi organizator. Če je znesek izračunane akontacije nižji od 20 EUR, se akontacija dohodnine ne odtegne in ne plača. Davčni odtegljaj se odtegne hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo nagrajence.


8. Reševanje pritožb


Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.


9. Odgovornost


Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k nagradni igri strinja. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. V tem primeru se zavezuje, da bo o tem preko Facebook strani obvestil udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.


10. Ostalo


S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči strinja z vsemi zgoraj naštetimi pravili in pogoji.< Nazaj